DMRC Dutch Marines Rowing Challenge

Privacybeleid DMRC

De Privacy Verklaring

Vereniging Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop DMRC persoonsgegevens verwerkt van leden, bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt DMRC zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het bestuur van DMRC is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
DMRC kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent van de vereniging of gebruik maakt van de diensten van DMRC, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DMRC verstrekt. DMRC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Andere relevante (persoons)gegevens

Medische informatie van leden is slechts toegankelijk voor de daarvoor gemachtigde autoriteiten. Bij het opvragen van medische informatie moet worden uitgelegd wat het doel hiertoe is en zal expliciet toestemming worden gevraagd aan het betreffende lid.

Waarom DMRC gegevens nodig heeft
DMRC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan DMRC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

Hoe lang DMRC gegevens bewaart
DMRC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

De informatie van oud leden zal niet langer dan twee jaar worden bewaard tenzij een oud lid aangeeft deze gegevens direct te verwijderen uit de actieve ledenadministratie.

Delen met anderen
DMRC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek
Op de website van DMRC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DMRC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
DMRC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van DMRC bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan DMRC te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DMRC heeft hier geen invloed op.

DMRC heeft Google geen toestemming gegeven om via DMRC verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beeldbank
Op de DMRC site is een online beeldbank met rechtenvrij te gebruiken foto’s te raadplegen. Daarnaast beschikt DMRC over een uitgebreid digitaal beeldarchief waarin ook foto- en videomateriaal vanuit onze roeihistorie is gearchiveerd. Tijdens onze activiteiten worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt die vervolgens op onze site gepubliceerd kunnen worden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan kunt u ons dat melden waarna wij de betreffende opnames zullen verwijderen.

Sociale netwerken
Op de website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook, Inc., Twitter van Twitter, Inc. en YouTube van YouTube LLC (“sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. DMRC heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacy-verklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. DMRC is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Externe websites
Deze site bevat links naar andere websites. DMRC is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. DMRC raadt aan dat u op deze gelinkte websites het privacy-beleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op u van toepassing zijn.

Nieuwsbrief
Vereniging DMRC biedt een nieuwsbrief waarmee wij leden willen informeren over nieuws van belang voor de leden en andere geïnteresseerden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van de Nieuwsbrief.  Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@dmrc.nl. DMRC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
DMRC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DMRC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wijzigingen in ons privacy-beleid
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DMRC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DMRC op secretaris@dmrc.nl.

DMRC is als volgt te bereiken:
Postadres: Culemborgseweg 27a, 4115 RM Asch
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 62513966
Telefoon: 06-11752928
E-mailadres: info@dmrc.nl